CV. Gatar Industrial Pratama

Selamat Hari Raya Paskah.

Hari ini kita mengingat kasih Tuhan yang besar bagi kita. Semoga hari ini membawa makna baru dan perubahan dalam hidup Anda! Semoga semua umat Kristiani mendapatkan hari Jumat Agung yang diberkati.

Selamat Hari Raya Paskah, 15 April 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.